Mikä on Plänet B? Keitä Plänet B -hankkeen takana on? Mitkä ovat Plänet B -hankkeen tavoitteet?
Plänet B -hanke on käynnistetty helmikuussa 2018. Hankkeen taustalla ovat TEM, MMM, Äänekosken
kaupunki/Ääneseudun Kehitys Oy ja Metsä Group. Hanketta koordinoi konsulttiyhtiö Vision Hunters Oy.

Plänet B -hankkeella haetaan yhteistyömalleja, jossa eri toimialojen ja eri kehitysvaiheiden yritykset
hyödyntävät yhdessä Äänekosken olemassa olevaa infrastruktuuria, alueella toimivien yritysten ympärille
rakentunutta biotalouden teollista ekosysteemiä sekä raaka-ainepohjaa. Hanke luo uusia biotalouden ja
kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia vastaten samalla konkreettisesti hallituksen
biotalousstrategiaan.

Hankkeen tavoitteena on luoda maailman johtava biotalouskeskittymä Äänekoskelle.
Miksi Plänet B sijaitsee Äänekoskella?
Äänekoskelle on sijoittunut useita maailmanlaajuisesti toimivia, teollisia biotalousyrityksiä, joiden tuotanto perustuu suomalaiseen puukuituun ja muihin bioraaka-aineisiin. Teollisen ekosysteemin sydämessä toimii maailman suurin pitkäkuitusellua ja muita biotuotteita valmistava Metsä Groupin biotuotetehdas.

Äänekoskella on yritystoimintaa tukeva infrastruktuuri ja runsaasti tilaa sijoittua. Alueella on myös paljon biotalouteen keskittyvä koulutustarjontaa, minkä ansiosta koulutettu työvoimaa on helppo löytää.

Äänekosken saavutettavuus on erittäin hyvä ja liikenneyhteydet paranevat entisestään Äänekosken ja Jyväskylän välillä, kun VT 4:n parannustyöt valmistuvat Äänekosken kohdalla.

Rautatieyhteyden perusparantaminen ja sähköistäminen Jyväskylä-Äänekoski välillä on mahdollistanut raskaan junaliikenteen. Myös henkilöliikenteen palauttamista suunnitellaan kaupunkien välille. Alustava aikataulu henkilöliikenteen palauttamiselle on vuonna 2019.

Tikkakosken lentokenttä sijaitsee noin 20 minuutin matkan päässä Äänekoskelta, mikä mahdollistaa yrityksille ja yksityishenkilöille lentoyhteydet Helsingin kautta ympäri maailman.
Kenelle/Millaisille yrityksille Plänet B on tarkoitettu?
Plänet B on avoin eri toimialojen eri kehitysvaiheissa oleville biotalouteen ja kiertotalouteen liittyville yrityksille. Toivotamme tervetulleiksi start up – ja PK-yritykset sekä toimintansa jo vakiinnuttaneet teolliset toimijat. Alueella tarvitaan myös palveluntuottajia mm. logistiikan, kunnossapidon, sähkö- ja automaatiopalveluiden ja ohjelmoinnin sekä majoitus-, matkailu- ja ravintolapalveluiden alueilta.
Mitä tarkoitetaan biotaloudella ja kiertotaloudella tässä yhteydessä?
Biotaloudella tarkoitetaan ensisijaisesti uusiutuvaan raaka-aineeseen, kuten puukuituun, perustuvia teknologioita, prosesseja, tuotteita ja palveluita. Tavoitteena on integroida modernia teknologiaa ja uusia tehokkaita prosesseja biotuotteiden kuten elintarvikkeiden, eläinrehujen, lannoitteiden, sellujalosteiden ja muiden mahdollisten biotuotteiden sekä bioenergian valmistukseen.

Kiertotaloudella tarkoitetaan mm. teollisen tuotannon sivuvirtojen tehokasta hyödyntämistä, clean tech – teknologioiden kehittämistä sekä käytettyjen materiaalien uudelleen hyödyntämistä ja jätevirtojen minimoimista.
Millaista tukea Plänet B:hen sijoittuville yrityksille on tarjolla?
Plänet B:stä kiinnostuneiden yritysten tarpeet kartoitetaan heti alussa ja etenemispolku rakennetaan yksilöllisesti sen mukaisesti. Riippuen yrityksen kehitysvaiheesta tukeen voi sisältyä mm.

– sopivien toimitilojen kartoittaminen,
– tonttivaihtoehtojen kartoittaminen ja infrastruktuurin tarjoaminen yrityksille jotka haluavat
rakentaa itselleen uudet toimitilat,
– apua lupa-asioissa
– mahdollisten yhteistyökumppaneiden kartoittaminen ja kontaktien luominen,
– tukea henkilöstön etsimiseen sekä
– mahdollisten rahoitusvaihtoehtojen kartoittaminen ja hakuprosessissa auttaminen.
Mitä Äänekosken kaupunki voi tarjota sinne sijoittuville yrityksille?
Äänekosken kaupunki luo aktiivisesti toimintaedellytyksiä alueelle sijoittuville yrityksille. Kaupunki on kaavoittanut useita työllistävään ja teolliseen toimintaan soveltuvia alueita, jotka sijaitsevat optimaalisten liikenneyhteyksien varrella, lähellä kaupungin palveluita sekä alueella jo toimivia biotalouden yrityksiä. Olemassa oleva infrastruktuuri mahdollistaa yrityksille helpon toiminnan aloittamisen.

Äänekosken kaupunki osallistuu koulutustarjonnan ja sopivan työvoiman saatavuuden kehittämiseen ottaen huomioon yritysten tarpeet.

Äänekosken Kehitys Oy:n osaava henkilöstö on uusien yrittäjien tukena.
Mitä yrittäjän tulee tehdä, jos haluaa aloittaa yritystoiminnan Plänet B:ssä?
Prosessi alkaa yhteydenotolla joko Ääneseudun Kehityksen Sari Åkerlundiin tai konsulttiyhtiö Vision Huntersin Marja Eskmaniin. Keskustelujen perusteella valitaan oikea polku etenemiselle
Minulla on yritys- tai tuote- tai jatkojalostusidea? Kuinka löydän itselleni kumppanin?
Ääneseudun Kehitys Oy ja Vision Hunters auttaa sopivien yhteistyökumppanien kartoittamisessa.
Milloin Plänet B ”aukeaa”? Koska siellä voi aloittaa yritystoiminnan?
Plänet B -hankkeen ensimmäinen vaihe valmistuu touko-kesäkuussa 2018. Riippuen yrityksen kehitysvaiheesta toiminnan aloittaminen voi vaihdella välittömästä muutaman vuoden sisällä tapahtuvaan käynnistykseen. Alueella on tarjolla jo olemassa olevia toimitiloja, joissa sopivan tilan löytyessä toiminnan voi aloittaa heti. Lisäksi kaupungilla on tarjolla valmiiksi kaavoitettuja tontteja sekä alueita joilla kaavata ovat valmisteilla ja joiden kaavoituksessa voidaan ottaa huomioon sinne sijoittuvien yritysten tarpeet.

Ota yhteyttä

Sari Åkerlund

Elinvoimajohtaja, Äänekosken kaupunki
Toimitusjohtaja, Äänekosken Kehitys Oy